HIS 3410, Studieenhet 3, del 8 - Skrive- og refleksjonsprosessen

August 28, 2014
Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften
I denne Podcasten ser vi på del 8 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Ulike faser i arbeidet" og avsluttes med 
"Et rammeverk for etisk arbeid"

Lengde: 01:18
00:0000:00

Facebook Comments: