HIS 3410, Studieenhet 5, del 12 - Hvordan skapes og utvikles bedrifter

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 12 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper". Herunder emnet om "Entreprenørskapets og innovasjonenes rolle i økonomien" med mer....

Lengde 02:08
00:0000:00

Facebook Comments: