HIS 3410, Studieenhet 5, del 14 - Staten og bedriften

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 14 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Statens rolle som regulator og lovgiver 
" og avsluttes emnet om "Statens rolle som velferdsgarantist og organisator av lønnsdannelsen".

Lengde: 05:18
00:0000:00

Facebook Comments: