HIS 3410, Studieenhet 4, del 10 - Eierskap

August 28, 2014
Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering
I denne Podcasten ser vi på del 10 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper".
Lengde: 02:24
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 4, del 11 - Bedriften og globalisering

August 28, 2014
Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering
I denne Podcasten ser vi på del 11 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper". Herunder begreper om MNS med mer...

Lengde: 04:46
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 5, del 12 - Hvordan skapes og utvikles bedrifter

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 12 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper". Herunder emnet om "Entreprenørskapets og innovasjonenes rolle i økonomien" med mer....

Lengde 02:08
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 5, del 13 - Innovasjon og samfunn

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 13 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper". Herunder emnet om "Klynger og nettverk " med mer....

Lengde 01:10

00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 5, del 14 - Staten og bedriften

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 14 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Statens rolle som regulator og lovgiver 
" og avsluttes emnet om "Statens rolle som velferdsgarantist og organisator av lønnsdannelsen".

Lengde: 05:18
00:0000:00