Bedriften
Fagpodden #2 - Den nordiske modellen

Fagpodden #2 - Den nordiske modellen

November 2, 2018

I denne podcast’en forklarer Pål Nygaard kjernen i den nordiske modellen. Han går spesielt inn på denne modellens tre sentrale kjennetegn.

Fagpodden #1 - Sammenhengen mellom kapitalisme og rettsstatsprinsipper

Fagpodden #1 - Sammenhengen mellom kapitalisme og rettsstatsprinsipper

November 2, 2018

I denne podcast’en gjennomgår Pål Nygaard de viktigste momentene for å forklare sammenhengen mellom kapitalisme og rettsstatsprinsipper. Han kommenterer særlig deres felles historiske opphav.

HIS 3410, Om studieguiden

HIS 3410, Om studieguiden

August 28, 2014
Denne podcasten gir en innføring i hvordan studieguiden er bygget opp.
Lest inn av Andreas Bryn Edesberg.

Lengde: 02:27
HIS 3410, Studieenhet 1, del 1 - Introduksjon

HIS 3410, Studieenhet 1, del 1 - Introduksjon

August 28, 2014
Studieenhet 1: Introduksjon
I denne Podcasten ser vi på del 1 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Hva er en bedrift" og avsluttes med "Teorien om frikonkurranse"

Lengde: 04:47
HIS 3410, Studieenhet 1, del 2 - Bedriften og Aksjeselskapet

HIS 3410, Studieenhet 1, del 2 - Bedriften og Aksjeselskapet

August 28, 2014
Studieenhet 1: Introduksjon
I denne Podcasten ser vi på del 2 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Sentrale temaer og begreper" og avsluttes med emnet om "Aksjeselskapet som en egen juridisk person"

Lengde: 03:33

HIS 3410, Studieenhet 1, del 3 - Bedriften og De tre industrielle revolusjoner

HIS 3410, Studieenhet 1, del 3 - Bedriften og De tre industrielle revolusjoner

August 28, 2014
Studieenhet 1: Introduksjon
I denne Podcasten ser vi på del 3 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Fra selvbergingsøkonomi til markedsøkonomi"  og avsluttes med emnet om "Den tredje industrielle revolusjon: Informasjonsrevolusjonen".

Lengde: 06:00
HIS 3410, Studieenhet 2, Del 4 - Egeninteressens problem

HIS 3410, Studieenhet 2, Del 4 - Egeninteressens problem

August 28, 2014
Studieenhet 2: Egeninteresse og marked. Bedriftens samfunnsansvar
I denne Podcasten ser vi på del 4 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Sentrale temaer og begreper" og avsluttes med emnet om "Bør samfunnet inndeles i moralske sfærer?"
  
Lengde: 05:56
HIS 3410, Studieenhet 2, Del 5 - Bedriftens samfunnsansvar CSR

HIS 3410, Studieenhet 2, Del 5 - Bedriftens samfunnsansvar CSR

August 28, 2014
Studieenhet 2: Egeninteresse og marked. Bedriftens samfunnsansvar
I denne Podcasten ser vi på del 5 i studieguiden. Og starter med temaet om "Hva er CSR" og avsluttes med "Hvordan vil CSR utvikle seg videre?"
  
Lengde: 03:30
HIS 3410, Studieenhet 3, del 6 - Etiske perspektiver på bedriften

HIS 3410, Studieenhet 3, del 6 - Etiske perspektiver på bedriften

August 28, 2014
Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften
I denne Podcasten ser vi på del 6 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Hva er etikk" og avsluttes med "Moralpsykologi".

Lengde: 10:02
HIS 3410, Studieenhet 3, del 7 - Etikk og bedriften

HIS 3410, Studieenhet 3, del 7 - Etikk og bedriften

August 28, 2014
Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften
I denne Podcasten ser vi på del 7 i studieguiden der temaet handler om "Hvorfor etikk i bedriften". 

Lengde: 03:39