Bedriften

HIS 3410, Studieenhet 2, Del 4 - Egeninteressens problem

August 28, 2014
Studieenhet 2: Egeninteresse og marked. Bedriftens samfunnsansvar
I denne Podcasten ser vi på del 4 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Sentrale temaer og begreper" og avsluttes med emnet om "Bør samfunnet inndeles i moralske sfærer?"
  
Lengde: 05:56