Bedriften
HIS 3410, Studieenhet 3, del 8 - Skrive- og refleksjonsprosessen

HIS 3410, Studieenhet 3, del 8 - Skrive- og refleksjonsprosessen

August 28, 2014
Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften
I denne Podcasten ser vi på del 8 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Ulike faser i arbeidet" og avsluttes med 
"Et rammeverk for etisk arbeid"

Lengde: 01:18
HIS 3410, Studieenhet 4, del 9 - Lederskap

HIS 3410, Studieenhet 4, del 9 - Lederskap

August 28, 2014
Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering
I denne Podcasten ser vi på del 9 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Sentrale temaer og begreper" og avsluttes med emnet om "Hvordan kan prinsipal–agent-problemet i bedriften løses i praksis".

Lengde 04:40
HIS 3410, Studieenhet 4, del 10 - Eierskap

HIS 3410, Studieenhet 4, del 10 - Eierskap

August 28, 2014
Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering
I denne Podcasten ser vi på del 10 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper".
Lengde: 02:24
HIS 3410, Studieenhet 4, del 11 - Bedriften og globalisering

HIS 3410, Studieenhet 4, del 11 - Bedriften og globalisering

August 28, 2014
Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering
I denne Podcasten ser vi på del 11 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper". Herunder begreper om MNS med mer...

Lengde: 04:46
HIS 3410, Studieenhet 5, del 12 - Hvordan skapes og utvikles bedrifter

HIS 3410, Studieenhet 5, del 12 - Hvordan skapes og utvikles bedrifter

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 12 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper". Herunder emnet om "Entreprenørskapets og innovasjonenes rolle i økonomien" med mer....

Lengde 02:08
HIS 3410, Studieenhet 5, del 13 - Innovasjon og samfunn

HIS 3410, Studieenhet 5, del 13 - Innovasjon og samfunn

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 13 i studieguiden der temaet handler om "Sentrale temaer og begreper". Herunder emnet om "Klynger og nettverk " med mer....

Lengde 01:10

HIS 3410, Studieenhet 5, del 14 - Staten og bedriften

HIS 3410, Studieenhet 5, del 14 - Staten og bedriften

August 28, 2014
Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn 
I denne Podcasten ser vi på del 14 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Statens rolle som regulator og lovgiver 
" og avsluttes emnet om "Statens rolle som velferdsgarantist og organisator av lønnsdannelsen".

Lengde: 05:18