HIS 3410, Om studieguiden

August 28, 2014
Denne podcasten gir en innføring i hvordan studieguiden er bygget opp.
Lest inn av Andreas Bryn Edesberg.

Lengde: 02:27
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 1, del 1 - Introduksjon

August 28, 2014
Studieenhet 1: Introduksjon
I denne Podcasten ser vi på del 1 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Hva er en bedrift" og avsluttes med "Teorien om frikonkurranse"

Lengde: 04:47
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 1, del 2 - Bedriften og Aksjeselskapet

August 28, 2014
Studieenhet 1: Introduksjon
I denne Podcasten ser vi på del 2 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Sentrale temaer og begreper" og avsluttes med emnet om "Aksjeselskapet som en egen juridisk person"

Lengde: 03:33

00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 1, del 3 - Bedriften og De tre industrielle revolusjoner

August 28, 2014
Studieenhet 1: Introduksjon
I denne Podcasten ser vi på del 3 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Fra selvbergingsøkonomi til markedsøkonomi"  og avsluttes med emnet om "Den tredje industrielle revolusjon: Informasjonsrevolusjonen".

Lengde: 06:00
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 2, Del 4 - Egeninteressens problem

August 28, 2014
Studieenhet 2: Egeninteresse og marked. Bedriftens samfunnsansvar
I denne Podcasten ser vi på del 4 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Sentrale temaer og begreper" og avsluttes med emnet om "Bør samfunnet inndeles i moralske sfærer?"
  
Lengde: 05:56
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 2, Del 5 - Bedriftens samfunnsansvar CSR

August 28, 2014
Studieenhet 2: Egeninteresse og marked. Bedriftens samfunnsansvar
I denne Podcasten ser vi på del 5 i studieguiden. Og starter med temaet om "Hva er CSR" og avsluttes med "Hvordan vil CSR utvikle seg videre?"
  
Lengde: 03:30
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 3, del 6 - Etiske perspektiver på bedriften

August 28, 2014
Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften
I denne Podcasten ser vi på del 6 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Hva er etikk" og avsluttes med "Moralpsykologi".

Lengde: 10:02
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 3, del 7 - Etikk og bedriften

August 28, 2014
Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften
I denne Podcasten ser vi på del 7 i studieguiden der temaet handler om "Hvorfor etikk i bedriften". 

Lengde: 03:39
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 3, del 8 - Skrive- og refleksjonsprosessen

August 28, 2014
Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften
I denne Podcasten ser vi på del 8 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Ulike faser i arbeidet" og avsluttes med 
"Et rammeverk for etisk arbeid"

Lengde: 01:18
00:0000:00

HIS 3410, Studieenhet 4, del 9 - Lederskap

August 28, 2014
Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering
I denne Podcasten ser vi på del 9 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om "Sentrale temaer og begreper" og avsluttes med emnet om "Hvordan kan prinsipal–agent-problemet i bedriften løses i praksis".

Lengde 04:40
00:0000:00